Home Receptacle Testers เครื่องมือที่คุณควรรู้จัก

Receptacle Testers เครื่องมือที่คุณควรรู้จัก

by Travis King
44 views
1.Receptacle Testers

เครื่องทดสอบเต้ารับ หรือที่เรียกว่า Receptacle Testers เป็นเครื่องมือที่สำคัญและควรมีสำหรับเจ้าของบ้าน ช่างไฟฟ้า และผู้รับเหมาซ่อมบำรุง

มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Receptacle Testers และวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อประเมินสภาพการเดินสายไฟได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

Receptacle Testers ทำงานอย่างไร

Receptacle Testers ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเดินสายไฟในเต้ารับไฟฟ้า โดยการทดสอบนี้จะทำผ่านชุดไฟหรือจอแสดงผลดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง มันสามารถตรวจจับความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากปล่อยไม่ได้แก้ไข การทดสอบด้วย Receptacle Testers ช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ขั้นตอนการใช้งาน Receptacle Testers อย่างถูกต้อง

2. ขั้นตอนการใช้งาน Receptacle Testers อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1 อ่านคู่มือ

ก่อนที่คุณจะใช้ Receptacle Testers ควรอ่านคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับเครื่องให้ละเอียด คู่มือนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสัญลักษณ์ต่างๆ บนเครื่อง เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีความเสียหาย รวมถึงมองหาสัญญาณของการไหม้ ละลาย หรือความเสียหายต่อเต้าเสียบ หากพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ ควรหยุดการทดสอบและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขก่อน

ขั้นตอนที่ 3 ใส่เครื่องทดสอบ

 • เปิดเต้ารับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับมีกระแสไฟอยู่โดยการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟเพื่อทดสอบการทำงานของเต้ารับ
 • ใส่เครื่องทดสอบ เสียบเครื่องทดสอบเต้ารับเข้ากับเต้ารับ ทำเบาๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องทดสอบหรือเต้ารับ

ขั้นตอนที่ 4 อ่านผลลัพธ์

 • สังเกตสัญลักษณ์ที่แสดง Receptacle Testers จะมีชุดไฟหรือจอแสดงผลดิจิทัลที่จะสว่างขึ้นเพื่อระบุสถานะของสายไฟ
 • ดูคู่มือหรือป้ายกำกับ ตรวจสอบรูปแบบของไฟหรือการอ่านค่าบนจอแสดงผลเทียบกับคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือหรือบนฉลากของ Receptacle Testers เพื่อทำความเข้าใจสภาพการเดินสายไฟของเต้ารับ

ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขปัญหา

 • ไม่พบปัญหา หาก Receptacle Testers ระบุว่าสายไฟถูกต้อง ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
 • ตรวจพบปัญหา หาก Receptacle Testers ระบุถึงปัญหา จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปิดไฟที่เต้ารับที่เบรกเกอร์และดำเนินการตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการทำงานของ GFCI

หากคุณใช้เครื่องทดสอบเต้ารับ GFCI บนเต้ารับ GFCI ควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้

3.ทดสอบการทำงานของ GFCI

 • กดปุ่มทดสอบ เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนเครื่องทดสอบเต้ารับ
 • สังเกตปฏิกิริยาของ GFCI เต้ารับ GFCI ควรตัดการทำงาน และควรตัดไฟ หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่า GFCI มีข้อบกพร่อง และควรดำเนินการเปลี่ยนทันที
 • รีเซ็ต GFCI หลังจากการทดสอบ อย่าลืมรีเซ็ตเต้ารับ GFCI โดยกดปุ่มรีเซ็ต บนเต้ารับ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

 • อย่าสอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ เข้าไปในเต้ารับ
 • อย่าพยายามฝืนยัด Receptacle Testers เข้าไปในเต้าเสียบ หากไม่พอดีแต่ยังพยายามยัดเข้าไปอาจจะทำให้เต้ารับอาจเสียหาย หรือเครื่องทดสอบอาจจะไม่เหมาะกับเต้ารับนั้นๆ
 • อย่าใช้เครื่องทดสอบกับเต้าเสียบที่ชำรุดหรือเปียก

วิธีการอ่าน Receptacle Testers สำหรับเครื่องที่แสดงค่าด้วยแสง

1. สังเกตแสงไฟ

เมื่อคุณเสียบปลั๊กเครื่องทดสอบเข้ากับเต้ารับแล้ว ให้สังเกตไฟบนเครื่องทดสอบ ไฟเหล่านี้จะระบุว่าสายไฟถูกต้องหรือมีปัญหาใดๆ หรือไม่

2. อ่านคู่มือ

เครื่องทดสอบแต่ละเครื่องจะมาพร้อมกับแผนภูมิหรือป้ายกำกับบนตัวเครื่อง หรือรายละเอียดในคู่มือ ซึ่งอธิบายว่ารูปแบบไฟแต่ละรูปแบบหมายถึงอะไร เปรียบเทียบรูปแบบไฟที่มองเห็นกับแผนภูมิเพื่อตีความสถานะของสายไฟ

3. สัญญาณไฟที่พบได้ทั่วไปบนเครื่อง Receptacle Testers

 • ไฟทั้งหมดติด โดยทั่วไปหมายความว่าการเดินสายไฟถูกต้อง
 • ไฟติดดวงเดียว ซึ่งมักจะหมายถึง open ground open neutral หรือ open hot
 • ไฟติดสองดวง สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงการเดินสายไฟที่ถูกต้องหรือการกลับด้านของสายไฟ ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์
 • ไม่มีไฟติด อาจหมายความว่าไม่มีไฟฟ้าเข้าที่เต้ารับหรือไม่ได้เสียบอุปกรณ์ทดสอบอย่างถูกต้อง

วิธีการอ่านไฟสำหรับเครื่องทดสอบเต้ารับจอแสดงผลดิจิทัล

4.วิธีการอ่านไฟสำหรับเครื่องทดสอบเต้ารับจอแสดงผลดิจิทัล

1. สังเกตจอแสดงผล

เมื่อคุณเสียบเครื่องทดสอบเข้าไปในเต้ารับแล้ว ให้ดูที่จอแสดงผลดิจิตอล จะแสดงค่าที่บอกสถานะการเดินสายไฟของเต้ารับ

2. ค่าที่แสดง

 • การเดินสายไฟที่ถูกต้อง จอแสดงผลจะยืนยันว่าการเดินสายไฟถูกต้อง
 • ปัญหาการเดินสายไฟ จอแสดงผลจะระบุประเภทของปัญหาการเดินสายไฟ
 • ตัวอย่างค่าที่แสดง
 • Open Ground ไม่ได้เชื่อมต่อสายกราวด์
 • Open Neutral ไม่ได้เชื่อมต่อสาย neutral
 • Open Hot ไม่ได้เชื่อมต่อ hot wire
 • Hot/Ground Reversed hot wire และสายกราวด์กลับด้าน
 • Hot/Ground Reversed hot wire และ neutral wire กลับด้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรีและมีการอัปเดตใหม่ ทุกๆวัน!

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  Staraokhospitality