Home การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลและการจัดการกรณีหกรั่วไหล

การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลและการจัดการกรณีหกรั่วไหล

by Travis King
429 views
1.การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลและการจัดการกรณีหกรั่วไหล

เราจะมีวิธีในการป้องกันและจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล ได้อย่างไร

วิธีการป้องกันสารเคมีหกรั่วไหล ซึ่งการรั่วไหลของสารเคมี เกิดได้จากหลายสถานการณ์ ซึ่งแต่ละสถานการณ์ย่อมมีวิธีการป้องกันที่แตกต่างกัน ในที่นี้เราจะพูดถึง การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลจากการจัดเก็บ การขนย้าย และการใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การป้องกันการหกรั่วไหลจากการจัดเก็บ

การรั่วไหลของสารเคมีจากการจัดเก็บ มักเกิดจากภาชนะบรรจุสารเคมีชำรุด เสื่อมสภาพ เช่น ถัง หรือถุงบรรจุสารเคมีแตก ทำให้สารเคมีออกมานอกภาชนะบรรจุ โดยเราสามารถป้องกันได้ โดยการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสารเคมีเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบภาชนะบรรจุ ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

2.การป้องกันการหกรั่วไหลจากการขนย้าย

การป้องกันการหกรั่วไหลจากการขนย้าย

การขนย้ายสารเคมี อาจทำให้เกิดสารเคมีหกรั่วไหลได้ ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ปิดฝาภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีให้สนิทขณะเคลื่อนย้ายให้สนิท ใช้รถเข็นที่มีแนวกั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีพร้อมกันหลายๆ ขวด หากเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟให้ใช้ภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระแทก ใช้ถังยางที่ทนต่อการกัดกร่อนและการละลายในการเคลื่อนย้ายสารพวกกรดและตัวทำละลาย กรณีสารที่เข้ากันไม่ได้ให้ใช้ภาชนะรองรับที่แยกกัน

3.การป้องกันการหกรั่วไหลจากการใช้งาน

การป้องกันการหกรั่วไหลจากการใช้งาน

ในการทำงานกับสารเคมี อาจเกิดการรั่วไหลของสารเคมีได้ ซึ่งการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ใช้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ก่อนการใช้งานต้องศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้เข้าใจเสียก่อน และต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ครบถ้วน ใช้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรีและมีการอัปเดตใหม่ ทุกๆวัน!

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  Staraokhospitality