คปอ.

ทำไมถึงต้อง อบรม คปอ มีความจำเป็นหรือไม่บทลงโทษของการไม่อบรมมีอะไรบ้าง

หลายๆคน อาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับ คปอ มีไว้เพื่ออะไร จำเป็นต้องมีทุกหน่วยงานหรือไม่ ใครก็ตาม ที่กำลังค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คปอ. และการอบรม คปอ กับคำถามที่ว่าอบรม คปอ ไปทำไม มีความจำเป็นหรือไม่ และคปอ คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ พร้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ คปอ อันดับแรกเลย ต้องของอธิบายก่อนว่าทำไมต้องมี คปอ โดยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งมีการกำหนดให้กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้อง คปอ. คปอ. คืออะไร… Read more